<<< inapoi

Postu Maria

Sectia: POEZIE
Data nasterii: 27 Octombrie 1960
Email: maria_postu@yahoo.fr
Adresa web: http://mariapostu.wordpress.com/

Curriculum vitae
Europass

Informatii personale POSTU Maria
Adresă Str Frt Tudor Constantin, nr. 6, bloc 40, sc 4, ap 61, cod 030382,
Bucuresti, Romania
Telefon -
E-mail maria_postu@yahoo.fr
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Experienţa profesională Profesor liceu, gr I Doctor in
Filologie
Membru al Uniunii Scriitorilor din România


Perioada 1 septembrie 2007 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesoară de limba şi literatura română
Activităţi şi responsabilităţi principale Concepere şi realizare de
material didactic auxiliar
Coordonarea activităţilor şcolare şi extraşcolare de specialitate
Pregătirea suplimentară a elevilor cu dificultăţi şi a celor capabili de
performanţă
Îndrumarea elevilor cu preocupări literare spre a participa la cenacluri
literare si spre a-şi publica
Membru al Juriului la Etapa pe Municipiu a Concursului Tinere Condeie
Membru în Comisia de Bacalaureat la diferite licee anual din 1990 până în
prezent
Responsabil cu Formarea cadrelor didactice la nivelul Colegiului Naţional
Bilingv George Coşbuc
Numele şi adresa angajatorului Colegiul National Bilingv George Cosbuc, str
Olari, nr, 29-31, sectorul 2, Bucuresti

Perioada
septembrie 1995 pana in 31 august 2007
Funcţia sau postul ocupat Profesoară de limba şi literatura română
Sefa catedrei de limba şi literatura română din Colegiu
Activităţi şi responsabilităţi principale Concepere şi realizare de
material didactic auxiliar
Coordonarea activitatilor de specialitate si implicarea in activitatile
metodice pe sector si capitala
Coordonarea colectivului redactional al Revistei liceului Dimitrie Leonida
„Interferente”
Pregătirea suplimentară a elevilor cu dificultăţi şi a celor capabili de
performanţă
Pregatirea elevilor pentru participari la diverse Concursuri Nationale de
creatie si stiintifice la care au obtinut numeroase distinctii
Coordonarea Cenaclului literar-artistic al Colegiului a carui activitate se
concretizeaza in lectii deschise pe Municipiu si elaborarea revistei
liceului
Membru in Comisia de Bacalaureat la diferite licee, anual din 1990 pana in
prezent
Corector la Olimpiadele de limba si literatura romana
Membru al Juriului in Concursul National Tinere Condeie si al Concursului
National de reviste scolare
Membru in echipa proiectelor Internationale si a parteneriatelor derulate de
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida cu tari din Europa
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic, Dimitrile Leonida, sectorul 2,
Bucuresti, B-dul Basarabiei, nr. 47, Tel/fax:0213243295

Perioada
1 septembrie 1990 pana in 31 august 1995
Funcţia sau postul ocupat Profesoara de lb. si literatura romana
Membra a Consiliului de Administratie a Scolii Generale nr. 95
Sefa Catedrei de limba si literatura romana din scoala
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare, organizare şi
evaluare didactică
Concepere şi realizare de material didactic auxiliar
Coordonarea activitatilor scolare si extrascolare de specialitate
Pregătirea suplimentară a elevilor cu dificultăţi şi a celor capabili de
performanţă
Numele şi adresa angajatorului Scoala Generala nr. 95, sectorul 3, Bucuresti,
str Foisorului nr. 111-113,Tel/Fax:021.323.51.85

Perioada 1 septembrie 1982 pana in 31 august 1990
Funcţia sau postul ocupat Profesoara de lb. si literatura romana
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului Formarea şi dezvoltarea
competenţelor elevilor în conformitate cu documentele oficiale
Evaluarea cunoştinţelor elevilor
Proiectare, organizare şi evaluare didactică
Concepere şi realizare de material didactic auxiliar
Coordonarea activitatilor scolare si extrascolare de specialitate

Scoala Generala Sarbeni, jud TeleormanEducaţie şi formare


Disciplinele principale, Institutia/Perioada

Disciplinele principale,
Institutia/Perioada • Doctorat în Filologie
Universitatea Bucuresti, Facultatea de Litere, specializarea Filologie / 1999-
2007

• Obtinerea gradului didactic I / 1995
• Obtinerea Gradului didactic II/1991

Disciplinele principale, Institutia/Perioada

Disciplinele principale,
Institutia/Perioada • Stagiu International de Formare Comenius pe tema
‘Cross Currents in European Literature in Larnaca’, Cyprus, orgnizat de
Universitatea St. Mary’s University College, Belfast / 2004

• Cursul Formare de mentori
Consulatul Britanic din Bucuresti, ASMERO si Universitatea Bucuresti / 2005
Disciplinele principale, Institutia/Perioada

Disciplinele principale,
Institutia/Perioada • Programul de formare continua ‚Integrare
europeana si proiecte internationale” / 2006
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Romania

• Stagiu International Comenius prin Agentia Socrates,de formare pentru
profesorii de lb. Franceza, Apprendre l”autre;L’Interculturalite”
College International de Cannes, Franta / 2008
Disciplinele principale, Institutia/Perioada

Disciplinele principale,
Institutia/Perioada • Curs Formator de Formatori organizat de
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si de MECI Universitatea Bucuresti, /
-2007

• Stagiu Interntional, Atelierele Grundvig, cu tema „La paix, este-elle
possible sur la terre?”
EDUZ, Varsovia, Polonia / 2010

Disciplinele principale
Institutia/Perioada •

• Universitatea din Craiova, Facultatea de Filologie
Licenta in limba si literatura romana si limba si literatura franceza


Simpozioane şi activităţi de cercetare
Publicatii
Participare la Simpozionul International Interdisciplinary Researches In The
21st Century-2012

• Simpozionul National “Ioan Petru Culianu”, organizat de Muzeul
Literaturii Române Iaşi, Societatea Culturală „Junimea’90” şi Facultatea de
Filosofie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2011
• Simpozionul International “Dezvoltare multiculturala intr-un spatiu
european”, Suceava, 2008
• Simpozionul International “Profesionaliarea carierei didactice din
perspectiva educatiei permanent”, organizat de Universitatea Bucuresti,
Facultatea de Psihologie, 2008
• Simpozionul National “Lectura-punte de legatura intre catedra de limba
si literatura romana si Biblioteca”, organizat de Inspectoratul Scolar
Bucuresti, CCD, Bucuresti si Colegiul National Ion Creanga” , 2008
Simpozionul National “Dezvoltarea competentelor profesionale si de
comunicare ale cadrelor didactice,premisa pentru ridicarea calitatii
vietii si a integrarii europene”, Ministerul Educatiei si Cercetarii, 2004
• Participare la Proiectul national “Cartile audio-alternative didactice
la Lb si liteartura romana”, 2011
• Participarea la proiectul intenational de cercetare COMENIUS DICE, 2009-
2010
• Implementarea proiectului “Stiu ca pot”, 2009
• Participarea la proiectul national “Elev in comunism” organizat de
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania cu sprijinul
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului’, Bucuresti, 2008
• Participarea la Cursul de formare continua DeCeE-“Programul National de
dezvoltare a competentelor de evaluare ale cadrelor didactice alCentrului
National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul preuniversitar”, 2008
• Sustinerea in calitate de Formator a 96 de ore a cursului cu tema
Consiliere si orientare scolara in vederea implementarii noii programe de
consiliere si orientare scolara / 2006-2007
• Participarea la proiecte europene Comenius 1 cu parteneri din instituţii
de învăţământ din Portugalia, Spania, Belgia si Germania pe teme ca “Gestiunea
mediului inconjurator” sau ”Traditii populare europene” în cadrul Colegiului
Dimitrie Leonida / 2001- 2003
• Organizarea Concursului National de Reviste scolare si a Concursului
National de creatie literara “Tinere Condeie” / 2003-2004

• Povestiri de trezit adultii, Editura Tracus Arte, Bucuresti, 2011

• Arca lui Breban, Editura Ideea Europeana, Bucuresti, 2010-eseu
monografic
• Din spatele ferestrei, Editura Muzeul Literaturii Romane, Bucuresti,
2007
• Abonament viata-moarte, Editura Vinea, 2003
• Intalnire cu Altamira, Editura Eminescu, Bucuresti, 1999
• Insomnii molipsitoare, ed Pandora, Bucuresti, 1994
• Colaborez cu eseuri stiintifice ,poezie si proza la numeroase reviste
literare:
• Contemporanul, Convorbiri literare, Oglinda Literara, Meandre, Faleze de
piatra, 13 Plus
• Sunt membra a ASMERO, Asociatia Mentorilor Profesionisti din Romania
• Sunt membra a ANPRO, “Asociatia Profesorilor de limba si literatura
romana” Ioana M.Petrescu
• Sunt mebra USR-Uniunea Scriitorilor din RomaniaAptitudini şi competenţe personale


Limba maternă
Limbi străineCompetenţe de utilizare a calculatorului

Competenţe sociale şi organizatorice

Alte competenţe şi aptitudini
Premiul pentru Creativitate 'Naji Naaman" din Liban, 2012

Premiul « Agatha Bacovia » la Concursul International « Romeo si
Julieta la Mizil »,2011-03-13
Premiul Centrului Cultural “Lucian Blaga” la Festivalul International Lucian
Blaga, 2008
Premiul “Gazetei de Transilvania” la Concursul nationl “Lucian Blaga”, 1997
Premiul Revistei “Unu” la Festivalul-Concurs National MIhai Eminescu” ,
Botosani, 1997
Premiul Editurii Scrisul Romanesc la Concursul National de de Proza scurta Marin
Preda, Alexandria, 1985

Română
Franceză – foarte bine (exprimare orală şi în scris)
Engleză – bine (exprimare orală şi în scris)
Bulgară – foarte bine (exprimare orală şi în scris)


Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Outlook, Internet Explorer
(cercetare)


• Spirit de echipă, am fost redactor la revista Facultatii de Filologie
precum şi la altor publicaţii pentru elevi şi studenţi
• Am continuat să consolidez această experientă ca membru in colectivele
de redactie al unor reviste ca Faleze de piatra sau in indrumarea activitatii
catedrei de lb. romana a carei sefa am fost o perioada indelungata
• Experientă foarte bună a managementului și al echipei, fiind consolidata
in activitatea de diriginte si de membru al colectivului redactional al
revistelor mentionate

Maria Postu