<<< inapoi

Ioan St. Lazar

Sectia: CRITICĂ
Data nasterii: 01 Noiembrie 1943
Email: ioanstlazar@yahoo.co.uk
Adresa web: www.ioanstlazar.webs.com
Nume şi prenume: IOAN ST. LAZĂR

Născut la 1 noiembrie 1943, în Giurgiu. Domiciliat în Rm.Vâlcea din 1968.
Poet, istoric şi critic literar, etnolog, publicist, redactor de publicaţii
periodice.
Membru (stagiar din 2011) al Uniunii Scriitorilor din România, filiala
Asociatiei Scriitorilor din Bucureşti, secţiunea Critică.

Studii:
Doctorat în Ştiinţe Filologice al Universităţii din Bucuresţi (1988/1990)
Licenţiat al Facultăţii de Limba şi Literatura Română a Universităţii din
Bucureşti (1961 – 1966)

Activitate profesională:
2006-2009: conferenţiar universitar la Universitatea din Piteşti şi la
Universitatea Spiru Haret din Bucureşti
2002-2006: lector universitar la Universitatea din Piteşti, filiala Rm.Vâlcea
1999 – 2006: lector universitar la Universitatea Spiru Haret
1990 – 2000: profesor titular la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din
Rm.Vâlcea
1983-1990: instructor-metodist în aparatul cultural-artistic judeţean Vâlcea
1975-1983: director al Bibliotecii Judeţene Vâlcea
1968 – 1975: instructor-metodist în aparatul cultural-artistic judeţean Vâlcea

Activitatea socială şi culturală:
1992 – prezent: preşedinte executiv al Fundaţiei Culturale Sf. Antim Ivireanul
din Rm. Vâlcea
2005 – prezent: membru fondator al Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice din România
2000-2004: vicepreşedinte al Forumului Cultural al Râmnicului
1983 – 1987: secretar al Societăţii Literare „Anton Pann” din Rm. Vâlcea
1974 – 1983: secretar al Cercului Literar „Casa de sub pădure”, condus de
scriitorul Dragoş Vrânceanu
1969 – 1994: secretar al Asociaţiei Folcloriştilor şi Etnografilor Vâlceni.


Volume de autor:
Dioptricon. Contributii de teorie, istorie şi critică literară, I
(USA, Lulu, 2009)
Recurenţa în procesul creaţiei populare. O gramatică a toposurilor folclorice
(USA, Lulu, 2009)
Sfântul Antim Ivireanul – orator creştin (Rm. Vâlcea, Conphys, 2005)
Mitologie şi literatură comparată (Bucureşti, Fundaţia „România de Mâine”, 2005)
Teoria Literaturii. Recurenţa creatoare (Bucureşti, Fundaţia „România de
Mâine”, 2005)
Călătorie de recunoaştere. Studii de etnologie, folclor si artă populară,
prefaţă de Nicolae Constantinescu (Rm.Vâlcea, Editura Patrimoniu, 2003)
Vâlcea al fresco, prefaţă de Ion Predescu (Rm.Vâlcea, Editura Almarom, 2003)
Sfântul Antim Ivireanul - „vistierie de daruri” (Rm.Vâlcea, Editura Almarom,
1999/2000)
Măiastra – versuri, postfata de Constantin Zărnescu (Rm.Vâlcea, Editura Almarom,
1996)

Volume în curs de pregătire:
Tânărul Anania. „Îngerul cu barbă”
Bartolomeu Valeriu Anania sau Lupta lui Jacob cu Ingerul

Studii şi articole publicate în volume colective:
- până in 1989 - la Arad, Bucureşti, Timişoara, Rm.Vâlcea.
- după 1989 – la Bucureşti, Giurgiu, Piteşti, Sibiu, Târgovişte, Rm.Vâlcea.

Redactor la publicaţii periodice: „Lumina Lumii – revistă anuală de teologie şi
cultură, 1992-prezent, „Forum V”, 2007 – prezent, „Povestea Vorbei”, 1999 –
2006, „Izvoraşul” - serie nouă, 1990-1994, „Vâlcea literară, 1983-1989; 1994
(serie nouă).

Colaborator la următoarele publicaţii periodice:
până în 1989: „Argeş” (Piteşti), „Biblioteca” (Bucureşti),”Familia” (Oradea),
„Luceafărul”
(Bucureşti), „Ramuri” (Craiova), „Studii şi Comunicări” (Sibiu), „Tribuna”
(Cluj-Napoca), „Vatra” (Tg. Mureş), „Vâlcea Literară” (Rm.Vâlcea);
după 1989: „Almarom” (Rm.Vâlcea), „Analele Universităţii Spiru Haret”
(Bucureşti), „Antract” (Focşani), „Argeş” (Piteşti), „Ateneu” (Bacău),
„Bucureştiul Literar şi Artistic” (Bucureşti), „Caietele ASER (Asociaţia de
Ştiinţe Etnologice din România, Bucureşti-Oradea), „CERC” (revistă de folclor a
Universităţii din Bucureşti), „Dacia Literară” (Iaşi), „Forum V” (Rm.Vâlcea),
„Izvoraşul” (serie nouă, Rm.Vâlcea), „Lumina Lumii” (Rm. Vâlcea), „Mărturie
Ortodoxă” (Haga), „Mioriţa” (Câmpulung-Moldovenesc), „Mişcarea Literară”
(Bistriţa), „Mitropolia Olteniei” (Craiova), „Plumb” (Bacău), „Portal-Măiastra”
(Tg. Jiu), „Povestea Vorbei” (Rm. Vâlcea), „Ramuri” (Craiova), „Renaşterea”
(Cluj-Napoca), „Renaşterea” (Rm.Vâlcea), „Studii şî Comunicări de Etnologie”
(publicaţie a Academiei Române, Sibiu), „Tabor” (Cluj-Napoca).

Referinţe (selective) în volume şi publicaţii:
Al. I. Amzulescu, (Bartolomeu) Valeriu Anania, Ion Andreiţă, Ioan Barbu, Marian
Barbu, Radu Bogdan, Gheorghe Buluţă, I. C. Chiţimia, Nicolae Constantinescu,
Gheorghe Deaconu, Iordan Datcu, George Enache, Ion Filipciuc, Ilie Gorjan, Ion
Hangiu, Emil Istocescu, Costea Marinoiu, Constantin Mateescu, Constantin Mihai,
Nicolae Mihai, Nicolae Moga, Constantin Mohanu, Tudor Nedelcea, Eugen Negrici,
Victor Petrescu, Petru Pistol, Mihai Pop, Sânziana Pop, Al. Popescu-Mihăieşti,
Florentin Popescu, Ion Predescu, Ilie Purcaru, Aurel Sasu, Gheorghe Smeoreanu,
Ion Soare, Mihai Sporiş, Stelian Tăbăraş, Dragoş Vrânceanu, Ovidiu Vuia, Dan
Zamfirescu, Constantin Zărnescu, ş.a.