<<< inapoi

Guțu George

Sectia: TRADUCERI
Data nasterii: 16 Martie 1944
Email: gutugeorge@yahoo.de
Adresa web: www.ggr.ro/aktuGG60.htm
Studii de Limba şi literatura română la Universitatea din Bucureşti (1963-1964), apoi de Germanistică şi Ştiinţele culturii la Leipzig (1964-1969), doctor în filologie al Universităţii din Leipzig cu tema "Coordonata românească a poeziei lui Paul Celan" (1977). Profesor titular, 1997-2011 şeful Catedrei de Germanistică a Universităţii din Bucureşti, iniţiator, membru fondator şi preşedinte din 1990 al Societăţii Germaniştilor din România (S.G.R.), fondator şi preşedinte al Societăţii Goethe din România fondator al publicaţiilor "Zeitschrift der Germanisten Rumäniens", "’transcarpathica’ germanistisches jahrbuch rumänien", "Rumänisches Goethe-Jahrbuch / Anuarul românesc Goethe", precum şi al seriei de carte "GGR-Beiträge zur Germanistik – Contribuţii der germanistică ale S.G.R."
Iniţiativa şi organizarea a 6 (şase) ample congrese internaţionale de Germanistică în România.
Membru al mai multor societăţi româneşti şi internaţionale (Societatea Germaniştilor din România, Asociaţia profesorilor de limba germană din România, Societatea Austriacă de Germanistică, Societatea Goethe din Weimar, Institutul pentru literatură austriacă de la Viena, Institutul de istorie şi cultură germană din Sudestul Europei – IKGS al Universităţii din München, Societatea Rilke, Societatea Elias Canetti, Societatea Goethe din România).
Fost titular al Catedrei “Elias Canetti” a Facultăţii de Ştiinţe Interculturale a Universităţii Europene Viadrina Frankfurt/Oder, Germania, fost profesor-oaspete al Universităţii „La Sapienza“, Roma, om de ştiinţă invitat, în mod repetat, la Universitatea din Trier etc.
Domenii de predare şi cercetare: istoria literaturii germane (iluminism, Sturm und Drang, clasicims, romantism); literatură germană şi austriacă contemporană; literatura germană din România; istoria literaturii de expresie germană din Bucovina; imagologie; istoria şi teoria receptării; poetică; teoria literaturii; teoria şi practica traducerii; istoria germanisticii; conducere de doctorat.
Teza de doctorat despre "Coordonata românească a poeziei lui Paul Celan" (Leipzig, 1977), cărţi: "Poezia lui Paul Celan şi spaţiul spiritual al României" (Bucureşti, 1990; lb. germ.), "Poezia lui Paul Celan şi poezia română interbelică" (Bucureşti, 1994; lb. germ.) etc., numeroase alte studii şi comunicări ştiinţifice despre Paul Celan, Rose Ausländer, Alfred Margul-Sperber, Immanuel Weissglas, Goethe, Rilke, Gerhart Hauptmann, Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard, Elias Canetti, Christa Wolf, Volker Braun, pe teme interculturale, de imagologie, precum şi de interferenţe culturale.

Numeroase traduceri din germană în română şi din română în germană - vezi http://www.ggr.ro/PublGutu.htm.

(A se vedea şi http://www.unibuc.ro/uploads_ro/20936/PublGutu.htm; http://www.ggr.ro/CV_07_gutu_RO.htm).