<<< inapoi

Cristea Tudor

Sectia: POEZIE
Data nasterii: 10 Decembrie 1945
Email: cristeador@yahoo.com
Adresa web: www.tudorcristea.wordpress.com
Numele din acte: Cristea
Prenumele din acte: Dorel
Nume literar: Tudor Cristea
Alte pseudonime: George Buzinovski, Polyphem, Lector etc.
Data naşterii: 10 decembrie 1945
Locul naşterii: Grindu, judeţul Ialomiţa
Părinţii: Ilie Cristea, originar din satul Jugureni, jud. Dâmboviţa, subofiţer de jandarmi, epurat în 1950 din miliţie, trecut un an pe la Canal, apoi funcţionar, magazioner etc.; Claudia Cristea, născută Buzinovski, originară din Mihăileni, Jud. Cetatea Albă (azi în Ucraina), casnică.
Studii: Şcoala Elementară Jugureni (1952-1959), Şcoala Medie Mixtă Găeşti (1959-1963), Institutul Pedagogic Câmpulung (1963, abandonat de nevoie, pentru satisfacerea serviciului militar), Facultatea de Limba şi Literatura Română, Universitatea Bucureşti, cursuri de zi (1965-1970).
Funcţii: Profesor de franceză-română la Institutul Special de Reeducare a Minorilor Găeşti (1970-1974), profesor de limba şi literatura română la Liceul Industrial nr. 1 Găeşti (1974-1990) şi la Colegiul Naţional “Vladimir Streinu” Găeşti (din 1990-2010).

Data primirii în Uniunea Scriitorilor: februarie 1990.

Alte afilieri: membru (şi vicepreşedinte) al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni (din 2005), membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (din 2006) şi al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (din 2008).

Colaborări la reviste: “România literară”, “Argeş”, “Suplimentul literar-artistic al Scânteii tineretului” – SLAST, “Luceafărul”, “Tomis”, “Tribuna”, “Magazin”, “Contrapunct”, “Longitudini”, “Litere”, Pro saeculum”, „Literatura şi arta” (Chişinău), „Climate literare” (Târgovişte) etc.

Iniţiative culturale: Întemeierea, la Găeşti, în aprilie 2000, a revistei lunare de cultură “Litere”, din 2005 cu redacţia la Găeşti şi Târgovişte (şi o subredacţie la Chişinău), pe care o conduce, ca director. “Litere” a ajuns, în decembrie 2011, la nr. 141.

Debutul absolut: “Argeş”, nr. 4, aprilie 1968, cu poezia “Cântec de nuntă”, semnată Dorel Cristea. “România literară”, anul IV, nr. 42 (158), joi 14 octombrie 1971, sub pseudonimul George Buzinovski, la rubrica “Vă propunem un nou poet”, sub patronajul poetului Geo Dumitrescu.

Pre-debut editorial: “Copacul îngândurat”, poezii, Biblioteca Literatorul, sub îngrijirea lui Gheorghe Tomozei, Argeş, nr. 6/1972, semnat George Buzinovski.

Debut editorial: “Astru natal”, versuri, Editura Eminescu, 1976 (câştigător al concursului de debut în volum), semnat Tudor Cristea, ca toate volumele ulterioare.

Opera tipărită: “Copacul îngândurat”, poezii, Biblioteca Literatorul, “Argeş”, 6, 1972 (semnat George Buzinovski).
“Astru natal”, versuri, Editura Eminescu, Bucureşti, 1976
“Ţintă vie”, versuri, Editura Eminescu, Bucureşti, 1979
“Tablou cotidian”, versuri, Editura Eminescu, Bucureşti, 1983
“Conturul speranţei”, poeme, Editura Eminescu, Bucureşti, 1987
“Porţile verii”, roman, Editura Eminescu, Bucureşti, 1989
“Partea şi întregul”, eseuri critice, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 1999
“Alter ego”, versuri alese, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2001
„Chipul şi Oglinda”, eseuri de critică şi istorie literară, Ed. Adam, Bucureşti, 2005
„De la clasici la contemporani”, cronici şi eseuri critice, Ed. Bibliotheca & Marcona, Târgovişte, 2008
„Arta derivei. Tablete. Consemnări. Resemnări”, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2011
"Arta derivei. Tablete.Consemnări. Resemnări" [reeditare], Editura Tipo Moldova, Colecţia Opera omnia, Seria Publicistică şi eseu contemporan, Iaşi, 2012;
"Revizuiri şi consemnări", Eseuri de critică şi istorie literară, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2012.

Ediţii: Eugen Jebeleanu,”Poezii”, Texte comentate, Antologie, tabel cronologic, prefaţă şi comentarii de Tudor Cristea, Editura Albatros, Lyceum, 1990; Vladmir Streinu, „Clasicii noştri”, Text îngrijit, prefaţă şi Tabel cronologic de Tudor Cristea, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2011; Vladimir Streinu, "Poezii", Ediţie îngrijită, prefaţă şi tabel cronologic, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2012.

Prefeţe la volume de C. Negruzzi (“Alexandru Lăpuşneanul”, 1988), Gala Galaction (“La Vulturi!”, 1988) şi V. Alecsandri (“Porojan”, proză, 1990), la Editura Ion Creangă, seria Cartea şcolară.

Premii şi distincţii: Premiul “Vasile Cârlova”, pentru debut în poezie (Târgovişte, 1972);
Premiul pentru critică literară al SLAST (1984).
Medalia Jubiliară “I.L. Caragiale 150” şi “Diploma pentru merite culturale deosebite” (Târgovişte, 2002);
Cetăţean de onoare al oraşului Găeşti (2002);
Premiul Municipiului Târgovişte pentru întrega activitate literară, 2004;
Premiul pentru critică literară al SST, pentru volumul „Chipul şi Oglinda”, 2005 şi pentru „De la clasici la contemporani”, 2009;
Distincţia „Gheorghe Lazăr”, clasa I, 2005 (acordată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului);
Ordinul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Clasa I, 2008 etc.

Adresa: (Tudor Cristea şi revista LITERE), str. 13 Decembrie, bl. 30, sc. C, ap. 6, 135200 Găeşti, jud. Dâmboviţa.
Telefon (T.C. şi rev. "Litere"): 0245 713234; 0722686856
E-mail (T.C. şi revista "Litere"): cristeador@yahoo.com