<<< inapoi

Şandru Mircea Florin

Sectia: POEZIE
Data nasterii: 20 Aprilie 1949
Email: mirceaflorinsandru@yahoo.com
Adresa web: http://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_Florin_%C8%98andru
Poet şi jurnalist, membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al Uniunii
Ziariştilor Profesionişti.

Volume publicate : "Elegie pentru puterea oraşului" (versuri), Editura Eminescu,
1974; "Luminile oraşului" (versuri), Editura Eminescu, 1975; "Melancolia"
(versuri), Editura Eminescu, 1977; "Flacăra de magneziu" (versuri), Editura
Eminescu, 1980; "Maşina de scris", (versuri), Editura Eminescu, 1981; "Trupuri
pe ecranul de radar" (versuri), Editura Cartea Românească, 1982; "Viaţa în
infraroşu" (versuri), Editura Eminescu, 1985; "Oraşe suprapuse" (note de
călătorie), Editura Albatros, 1986; "În sala vastă – A nagy teremben" (versuri),
Editura Kriterion, 1988 (traducere în limba maghiară de Cseke Gabor); "Paşi pe
acoperişul fierbinte" (versuri), Editura Eminescu, 1988; "Legătura de sânge"
(versuri), Editura Albatros, 1989; "Podul Grant" (versuri), Editura Domino,
1992; "Colinele Paradisului" (versuri), Editura Domino, 1993; "Rugă pentru cei
blânzi" (versuri), Editura Domino, 1999; "O fiară desăvârşită" (versuri),
Editura Eminescu, 2001, "Miere neagră" (versuri), Editura Arvin Graphics, 2002;
"Îngerul pe gheaţa subţire" (versuri), Editura Arvin Graphics, 2003; "O femeie
second-hand" (versuri), Editura Arvin Graphics, 2004; "Orbul la fereastră"
(versuri), Editura Arvin Press, 2006; "Faţa ascunsă" (versuri), Editura
Eminescu, 2010.

Colaborări la reviste: "Actualitatea literară", "Amfiteatru", "Argeș", "Astra",
"Contrapunct", "Convorbiri literare", "Cronica", "Echinox", "Facla literară",
"Flacăra", "Luceafărul", "Orizont", "Ramuri", "România literară", "Slast",
"Steaua", "Sud", "Transilvania", "Tribuna", "Viața Românească", "Balkan
Visions", "Inostrannaia literatura", "Literarni mesicnic", "Romanian review",
"Rumanische Rundschau", "Slovenske pohl'ady", "Svetova literatura", "Tworczo",
"Varlik".

Referinţe critice: Laurenţiu Ulici, Nicolae Manolescu, Geo Dumitrescu, Ioan
Adam, Horia Bădescu, Cornel Regman, Florin Mugur, Aurel Martin, Dorin Tudoran,
Ioana Dinulescu, Adrian Popescu, Lucian Raicu, Constantin Pricop, Nicolae
Turtureanu, Al Cistelecan, George Arion, Ion Rotaru, Dumitru Micu, Ion Hangiu,
Nicolae Ciobanu, Doina Uricariu, Liliana Ursu, Gabriel Chifu, Radu Călin
Cristea, Daniel Dimitriu, Emil Manu, Mircea Iorgulescu, Mircea Martin, Dinu
Flămând, Ioan Moldovan, Paul Dugneanu, Mihai Coman, Virgil Teodorescu, C.
Stănescu, Lucian Alexiu, Alexandru Ruja, M.N. Rusu, Liviu Grăsoiu, Titus Vâjeu,
Dan Verona, Dorina Grăsoiu, Ion Bogdan Lefter, Dan Cristea, Victor Atanasiu,
Ioan Buduca, Traian T. Coşovei, Grete Tartler, Ion Mircea, Radu G. Ţeposu,
Costin Tuchilă, Constantin Sorescu, Marian Papahagi, Petru Poantă, Valentin F.
Mihăescu, Alex. Ştefănescu, Eugen Barbu, Al Piru, Marian Popa, I. C. Chiţimia,
Al Dima, George Alboiu, Victor Felea, Solomon Marcus, Mircea Zaciu, Aurel Sasu,
Bogdan-Alexandru Stănescu, Lucian Perţa, Raluca Dună.