1996

în colaborare cu editura Cartea Românească

  POEZIE    

Ioan Es. Pop - Porcec
Nora Iuga - Dactilografa de noapte
Angela Marinescu - Cocoşul s-a ascuns în tăietură
Bogdan Ghiu - Arta consumului
Lucian Vasilescu - Sanatoriul de boli discrete
Horia Gârbea - Proba cu martori
Mihail Gălăţanu - Evanghelia lui Barabas
Traian T. Coşovei - Ioana care rupe poeme
Ion Stratan - Cînt, zeiţă, mînia .
Vasile P.Fati - Fotografie cu un cîine lup
Aurelian T. Dumitrescu - Deşertăciune .
Aura Christi - Ceremonia orbirii


            1997

în colaborare cu editura Cartea Românească

  POEZIE 

Const. Abăluţă - Drumul furnicilor
Rodica Draghincescu - Obiect de lux ascuţit pe ambele părţi
Ioan Flora - Iepurele suedez
Augustin Frăţilă - El-Roi
Iolanda Malamen - Îngerul coborît în stradă
Saviana Stănescu - Proscrisa
Daniel Bănulescu - Balada lui Daniel Bănulescu
Augustin Ioan - Armata Poporului
Gheorghe Iova - 1971. Ordinea în care el plînge
Ştefania Plopeanu - Starea de juxtapunere
Octavian Soviany - Provincia pedagogică
Ioan Vieru - Transparenţa cu Pieta

  PROZA

George Cuşnarencu - Călătoria Luceafărului
Horia Gârbea - Misterele Bucureştilor
Emil Mladin - Pedeapsa
Răzvan Petrescu - Într-o dupa-amiază de vineri
Mircea Horia Simionescu - Fărădelegea vaselor comunicante
Dan Stanca - Cer iertare
Const. Abăluţă - Camera cu maşini de scris
Vasile Andru - Un univers cu o singura ieşire
George Alexandru - Şapte povestiri fără una
Radu Sergiu Ruba - Propaganda memoriei
Liviu Ioan Stoiciu - Femeia ascunsă
Lucia Verona - Don Juan şi ceilalţi

  DEBUT

Critică: Alexandru Condeescu - Planeta Moft
Proză: Ioana Dragan - Vietăţi şi femei
Proză: Răzvan Rădulescu - Viaţa şi faptele lui Ilie Cazane
Poezie: Florin Dumitrescu - Ana are mere
Poezie: Doru Mareş - Mimînd orgasmul social


            1998

în colaborare cu editura Eminescu

  POEZIE

Diana Manole - Tabieturi de seară
Valentin Iacob - Balada craiului de tobă
Marin Mincu - Am visat că visez că sunt înger
Valeriu Mircea Popa - Ultimele pătrate de frig

  PROZA

Bujor Nedelcovici - Iarba zeilor
Mircea Constantinescu - Te rog mai trăieşte puţin
Hanibal Stănciulescu - Revoluţia din apartamentul 114
Alex Mihai Stoenescu - Prizonier în Europa

  TEATRU

Ioana Crăciun - Antitalent la realitate
Radu Dumitru - Bătături, bătături de fiecare zi, Portocala verde,Vizaviul
Horia Gârbea - Cine l-a ucis pe Marx
Dan Mihu - Requiem pentru o păpuşă mecanică, Exerciţii de dicţie pentru cîinii fără stăpîn
Iosif Naghiu - Actorii sunt liberi, poporul mai aşteaptă puţin
D.R. Popescu - Istoria vacilor nebune
Dan Tarchila - Omul transversal
Matei Vişniec - Frumoasa călătorie a urşilor panda povestită de un saxofonist care avea o iubită la Frankfurt, Negustorul de timp

  DEBUT

Poezie: Beatrice Diaconu - Singurătatea femeilor frumoase
Proza: Alex Săndulescu - Între plus şi minus sfârşit

 


            2000

în colaborare cu editura Coresi

  POEZIE

Aurelian Chivu - Invulnerabilul
Paul Daian - Mingea de păr a vieţii
Ion Drăgănoiu - Claudia-San sau Poemul celular
Grişa Gherghei - Culisele raiului
Gheorghe Grigurcu - Spaţiul dintre corole
Mihail Gălăţanu - Memorialul plăcerii 

  PROZĂ

 Traian T. Coşovei şi Stefania Plopeanu - Les années folles du socialisme


  TEATRU volum colectiv

C-tin Abăluţă - Terasa, Liniştea
Th. Denis Dinulescu - O zi din viaţa lui Nicolae Ceauşescu
Paul Ioachim - Ultimul Don Juan
Radu Macrinici - Ping Body
Octavian Soviany - Insula fericiţilor
Gheorghe Schwartz - Caii albi
George Genoiu - Bătrânul şi inocenta
Lucia Verona - Grand Hotel Europa

  DEBUT

Daniela Zeca - Îngerii pe carosabil


            2001

în colaborare cu ed. Muzeul Literaturii Române

  POEZIE

 Gelu Vlaşin - Poemul Turn
 Marin Codreanu - Ninge pe via Dolorosa
 Gabriel Stănescu - Despărţirea de frică
 C-tin Abăluţă - Odăile

  PROZA

Dan Mihu - D.A.V.I.D
C. Turturică - Jandarmul şi cartea

  TEATRU

Paul Everac - Mirador
Volum colectiv:
Adrian Mihalache - Buharin, Act bucureştean
Horia Gârbea  - Nu fi trist, eşti artist
Iosif Naghiu - Capcană pentru un om singur
Matei Vişniec - Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintali
Aurel Storin - Cetăţeanul Cain
Sebastian Ungureanu - Investiţia
Graţiela Popescu - Sărbătoarea inocenţilor
Sânziana Popescu - Alunecând într-o prună


            2002

în colaborare cu ed. Muzeul Literaturii Române

   POEZIE 

Stefan Radof - Efectul de seră

   DEBUT

Mariana Criş - O catedrală blestemată de îngeri
Gheorghe Pituţ - Călătorie în Uriaş

  TEATRU

Volum colectiv

Horia Gârbea - Leonida XXI
Th. Denis Dinulescu - O scrisoare pierdută
Alexandru George - O altă scrisoare pierdută
Alina Nelega - Decalogul după Hess
Olga Delia Mateescu - Astă seară nu moare nimeni
Tina Ionescu Demetrian - Oameni de zăpadă
Dan Tărchilă - Omul desmobilat
Cristian Munteanu - Jocul cu fantasme, Reflex în oglindă
Nicolae Mateescu - Ultima zi din mileniu


            2004

  POEZIE - Niculina  Oprea - …la vară tot tu vei fi aceea
  POEZIE - Elena Vulcănescu - "Azil pentru melci"
  TEATRU - Florin Gabrea - "Ion Luca Ca…"
  PROZA – Victoria Comnea – Un romb de cer
  DEBUT PROZA – Anda Aldea – Cu “m” mic şi ghilimele
  LIT. PT. COPII – Ana Luiza Toma – Domniţa din cireş
Carte apărută sub egida ASB – Victoria Duţu - Spaţii


            2005

  POEZIE - Clara Mărgineanu - "Fata de asfalt"
  POEZIE - Boris Marian - "Mers în pustiu"
  CRITICA - Horia Gârbea "Arte parţiale"
  POEZIE - Bogdan I. Pascu - „Cerul de pe frunte”
  TEATRU - Lucia Verona „Secretul atomic. Le secret atomique. The Nuclear Secret "
  PROZA - Lucia Verona - „Don Juan et les autres ou L’affaire Clonegate”.
  PROZA - Horia Gârbea - "Ente mit Apfelsinnen"
  POEZIE - Grişa Gherghei „Cartea somnului”. Ed. AZERO
  POEZIE - Rodica Străchinariu „Versuri după natură” Ed. AZERO
  POEZIE - Mihai Teclu „O”. Ed. AZERO

            2006

  ESEU - Boris Marian - „Dicţionar sentimental”
  POEZIE - Adrian Frăţilă - „Psaltirea de ziua a opta”